* Kirsi Koivuporras-Masuka

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta