* Kenneth Myntti

ÖT flyttade

Den 1 april flyttade Österbottens Tidning (ÖT) till Campus Allegro som ligger intill torget i Jakobstad.

Nyanställningar på HSS Media

Chefredaktörerna på HSS Medias tidningar är nöjda med den skörd av ansökningar de fått in till de tre journalisttjänsterna som annonserades ut i oktober–november.

Myntti blir synlig chefredaktör

Kenneth Myntti har gjort sig känd som en av HSS Medias aktivaste skribenter i minoritetsfrågor och samhällsutveckling.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta