* kantelut

Sääntöjen hengessä

Voiko turhautunut työntekijä tehdä JSN-kantelun omasta työnantajastaan?

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
93. vuosikerta