* Jyväskylä universitet

Utlåtande oroar

På Studentbladet har man med intresse följt med Arbetsdomstolens färska utlåtande om att pressens kollektivavtal kan tillämpas för en studenttidnings chefredaktör.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta