* Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys

JSN: Neuvosto on toimintakykyinen

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundströmin johtamistapaa on arvosteltu useissa artikkeleissa. Neuvoston jäsenten mukaan JSN toimii hyvin.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta