* Jonny Smeds

Sista Löntagaren

Den 22 november utkommer det sista numret av fackcentralen FFC:s tidning Löntagaren. Tidningen ersätts med ett nyhetsbrev.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta