* Jaakko Lyytinen

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta