* Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013

Tes-päivystys

Journalistiliiton työehtoasiamiehet vastaavat jäsenten kysymyksiin.

Työn sisältö ja vapaus menevät rahan edelle

Freelancereina ja yrittäjinä työskentelevät toimittajat kärsivät elantonsa epävarmuudesta, mutta rakastavat työtään.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta