* Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta