* Ilkka Kanerva

Gör jobbet oälskad

Det är en förenkling att tro att enbart avslöjade oegentligheter retroaktivt kan motivera publiceringen av hemligstämplat material, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta