* Hjallis Harkimo

Ormen äter sin svans

Varför väcker Liike Nyt intresse? För att nyhetsmedierna bevakar den. Vi är en orm som äter sin egen svans, skriver Dan Lolax.

Takasivu

Provokatiivisia huomioita.

Poimuri

Mediasta sanottua.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta