* Heikki Nivaro

Musiikkia rakastava sanaleikkijä

Kuolleita: Heikki Nivaro.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta