* Heikki Kuutti

Kerro kokemuksesi tietopyynnöistä

Jyväskylän yliopisto etsii toimittajia kertomaan kokemuksistaan viranomaisten asiakirjoihin kohdistuneista tietopyynnöistä.

Nyt numeroita murskaamaan!

Datajournalismin työkäytännöt -kirja pyrkii rohkaisemaan nykyistä useampia lajin pariin.

Mitä yleisö haluaa?

Matleena Ylikoski tutki gradussaan blogeissa esitettyä journalismikritiikkiä.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta