* Heidi Hautala

Om mediernas makt

Bra journalistik garanterar inte ett demokratiskt samhälle, men chanserna för ett sådant förbättras om journalistiken är sund, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta