* Hans Sundquist

Yle grävsatsar

Grävverkstaden inleder sin verksamhet i januari 2018 och målet är att sprida kunskap om granskande journalistik i hela organisationen.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta