* Frisk Bris

68-åringen som fick nytt jobb och tackade ja

Att bli pensionär. Är det något att längta efter eller att frukta? Eller ingendera?

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta