* Fredrik Sonck

Författare ser tendenser till att bokrecensioner blir mindre analytiska och mer refererande. ”En recension ska inte vara ett referat av handlingen, men det är en svår balansgång för en recensent att veta hur mycket som ska avslöjas”, säger Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet.

Författare sågar litteraturkritik

De finlandssvenska tidningsredaktionerna får besk kritik av författare som tycker att litteraturrecensionerna blir sämre och sämre.

Svaret är 23

Hur många nybakade journalister får plats på den krympande arbetsmarknaden? Fredrik Soncks kolumn i Hbl väckte debatt.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta