* Fredrik Sonck

Svaret är 23

Hur många nybakade journalister får plats på den krympande arbetsmarknaden? Fredrik Soncks kolumn i Hbl väckte debatt.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta