* Fotografer

Färre fotografer på Hufvudstadsbladet

”Jag är övertygad om att läsarna inte kommer att uppleva någon försämring av bildjournalistiken i HBL framöver”, säger chefredaktör Susanna Landor.

Möt dina kritiker

Kritik? Blåneka, förträng allt, gå till motattack eller förlöjliga personen som framfört kritiken.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta