* förvärvsinkomsterna

Höga inkomster med två roller

Personer som både är vd och chefredaktör, så kallade publishers, ligger på topp när man jämför förvärvsinkomsterna 2017 bland mediecheferna i Svenskfinland.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta