* Etelä-Suomen sanomalehtimiesyhdistys

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta