* Ester Blenda Nordström

Journalistik på nätet lever längre

Nyheter har fått en kortare livslängd sedan journalistiken flyttade till nätet. Men många andra typer av artiklar lever nu längre än under papperstidningens dagar, skriver Annakaisa Suni.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta