* Erkka Mikkonen

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
93. vuosikerta