* Erik Sandström

Utlåtande oroar

På Studentbladet har man med intresse följt med Arbetsdomstolens färska utlåtande om att pressens kollektivavtal kan tillämpas för en studenttidnings chefredaktör.

Studentbladet blev heldigitalt

Chefredaktör Erik Sandström räknar med att webbplatsen kommer att uppdateras kontinuerligt med en liten nyhet varje dag och en stor artikel varje vecka.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta