* Ditte Kronström

Ditte Kronström har jobbat på FNB sedan 1991, både som inhoppare och fast anställd. I och med nedläggningen av den svenska redaktionen blir hon översättare på heltid.

Gravölet väntar

Vid årsskiftet läggs den svenska redaktionen vid nyhetsbyrån FNB ner. För Ditte Kronström innebär det att hon lämnar journalistiken.

Edessä alanvaihto

Ditte Kronströmille STT:n ruotsinkielisen toimituksen lakkauttaminen merkitsee uutta alkua.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta