* Daniel Dahlén

Dahlén tar över på Ålandstidningen

Daniel Dahlén kommer närmast från Ålcom, där han varit VD. Han har ingen tidigare erfarenhet av att leda publicistisk verksamhet.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta