* Avaus Marketing Innovations

Konsulterna i kulisserna

När mediehusen rekryterar, formar om sina produkter eller omorganiserar har konsultbyråer en viktig roll. Vi har talat med två centrala konsulter i mediesvenskfinland.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta