* Ásllaga Á-studio

Poromiehen ääni

Saamelaiset kaipaavat perusteellisempaa ajankohtaisjournalismia. Aslak Paltto selvittää tapahtumien taustoja omassa A-studiossaan.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta