* Anna-Mari Karhunen

Karhunen leder HSS Media

Ekonomiemagister Anna-Mari Karhunen, 39, tillträder den första oktober som vd för HSS Media.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
93. vuosikerta