* Åbo

Åbo den 18 augusti 2017

Att diskutera bevakningen av dådet i Åbo är att diskutera en fråga som journalister, av tvång och nödvändighet, måste återkomma till: Varför behövs vi, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta