* Åbo Akademi

Robot rensar bort trollen

Även debattredaktörens och moderatorns arbetsbörda kan underlättas av nya textprocesseringsprogram, konstaterar en ny avhandling.

Matar morgondagens murvlar

Samtidigt som journalistiken genomgår sin omvälvning står Soc&kom inför en generationsväxling. Det kommer att bli mer kommunikation och mindre journalistik.

Unga tvivlar på journalistyrket

Antalet sökanden till journalistutbildningarna fortsätter att sjunka.

Under bältet

Sex säljer tänkte Hufvudstadsbladet och kryddade artikeln Män föredrar 25-åriga partners (25. 9) med en egen ”minienkät” bland redaktionens medarbetare.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta