Ajankohtaiset

Johan Svenlin

Journalisten skrev om rättsfallet 13.4.2018 då det var aktuellt i tingsrätten.  

Den dom som föll i Åbo hovrätt 18.5 lämnar en hel journalistkår gapande av förvåning. Kan vi inte längre kredda andra medier? Är ansvarig redaktör även ansvarig för innehållet i den publikation som den egna publikationen länkar till? Jämställs redaktionellt material med privatpersoners inlägg på sociala medier?

> Lue koko juttu
logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta