Osoitteenmuutos muille tilaajille

Tällä lomakkeella voit muuttaa tilauksesi toimitusosoitetta. Míkäli olet Suomen Journalistiliiton jäsen, teethän osoitteenmuutoksesi toisen lomakkeen kautta.

Voit olla tilausta koskevissa asioissa yhteydessä myös tilaajapalveluun: journalisti@jaicom.com

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta