Enligt Peter Fellman, chefredaktör på Dagens Industri, kräver distansarbete att arbetsgivaren är tydlig med sina förväntningar och feedback. ”Trygga villkor ger goda medarbetare”, säger han.

DI-chef: Distansjobb ska bli en permanent del av redaktionsarbetet

JOURNALISTI
22.10.2020

Jeanette Björkqvist, text
Jesper Frisk, foto

Redan innan coronapandemin hade Peter Fellman, Finlandsbördig chefredaktör vid Dagens Industri, grubblat över hur redaktionen egentligen jobbar.

Varför måste alla till exempel alltid vara på plats inom givna klockslag? Varför ska alla varje dag bänka sig vid sina arbetsbord på samma fysiska ställe? Varför ska anställda tillbringa delar av arbetsdagarna i trafikköer som uppstår då hela samhället pendlar samtidigt? Varför ska medarbetare som lever i en hektisk småbarnsvardag slitas mellan plikten att slutföra jobbet vid ett bord på redaktionen och känna konstant stress över dagislogistik som väntar på annat håll av stan?

”Det hela var lite konstigt och jag hade länge funderat på andra arbetsrutiner. Sedan kom pandemin och vi fick gå en snabbkurs i digitala verktyg, mötesteknik och helt nya arbetsrutiner. Och det har visat sig att det här sättet att jobba till stora delar fungerat väldigt bra.”

 

Under hösten har Dagens Industri-gruppen och Bonnier News, med 7 700 anställda, därför inlett ett omfattande utredningsarbete där målet är att integrera distansarbetet som en del av arbetslivet också då pandemin blåst över.

”Vi kommer att ta med det bästa vi hade innan innan pandemin, det goda vi lärt oss under undantagstillståndet och landa i en modell där de här båda kombineras på ett flexibelt och modernt sätt”, säger Fellman.

Vad utredningen konkret resulterar i vet han inte ännu. Men det som är klart är att distansarbete i någon grad i framtiden blir permanent. De fysiska redaktionerna ska finnas kvar, men alla ska inte sitta där varje dag utan en del ska arbeta hemifrån. Det betyder konkret färre fysiska platser på redaktionen.

”Jag tänker flexibla lösningar där det finns ett mindre antal arbetsbord som inte är personliga, tysta rum för samtal och rum för de möten som också framöver måste hållas i fysisk form. De konkreta förändringarna kanske kan börja göras under hösten och nästa år.”

 

Under coronaperioden har responsen från de anställda på hemmakontoren varierat. Även om många saknat kollektivet så har många journalister tyckt om distansarbetets flexibilitet.

Ledningen för Dagens Industri har också lystrat till signalerna från hemmafältet och förhållit sig generöst till de behov som uppdagats. Om ergonomin varit dålig har man budat iväg kontorsstolar och -bord. Man har sett till att de anställda har teknisk utrustning som fungerar. Man har följt med problem som dykt upp, för det är klart att sådana också funnits.

”En av de svåra frågorna är arbetstiderna. Det finns en risk att distansarbetet leder till att människor arbetar hela tiden, att gränsen mellan arbets- och fritid suddas ut. Så får det förstås inte gå.”

Från fackligt håll har signalerna inom Bonnierkoncernen varit försiktigt positiva. Vill journalisterna arbeta mer på distans är det bra om de har möjlighet att göra det. Men det får inte skapas en situation där arbetsgivaren krymper den fysiska redaktionen så mycket att det blir ett tvång att jobba hemma.

Det håller Peter Fellman med om. Tanken är att inte att tvinga folk till distansjobb utan att ge dem som vill möjlighet till det. Samtidigt är han medveten om att omorganiseringen knappast kommer att löpa helt friktionsfritt ända fram till slutet. Av tradition är folk vana vid en fysisk arbetsplats där man i princip måste infinna sig varje arbetsdag.

”I grunden är vi alla obenägna till förändring. Men i dagens värld kräver de flesta jobb inte fysisk närvaro och jag tror starkt på en kombination av när- och distansarbete. Det betyder inte att vi vill avskaffa redaktionerna. Tvärtom så måste det förstås kvarstå en fysisk plats där alla känner sig välkomna och där man får mötas då det behövs.”

Flexibiliteten är bra, men journalister saknar kollegerna

De tre stora finlandssvenska mediehusen fortsätter jobba på distans.

Personalen vid KSF Media, HSS Media och Svenska Yle har huvudsakligen tyckt att distansarbetet fungerat bra, framgår det av den rundfrågning som Journalisten gjort.

”Det absolut största problemet folk upplever är avsaknaden av bollplank, samt kolleger att spontant utbyta tankar och idéer med.” uppger Peter Valkama, HR-chef vid KSF Media.

Men fördelarna har också varit många.

”Man får jobba koncentrerat och ostört, bestämma över dagens och arbetets upplägg i högre grad. Man behöver inte ägna tid åt avfärd hemifrån, det vill säga ställa sig i ordning. Att man slipper arbetsresor uppskattas av många”, uppger Monica Björses, personalansvarig vid HSS Media.

Likartad respons har hörts i de andra mediehusen.

”Team där folk redan tidigare jobbar på olika håll, har märkt att kommunikationen inom gruppen är jämnare nu. En annan fördel är att många tekniska lösningar tagit stora och snabba kliv framåt” uppger Linda Sandqvist-Forsgård, från Yles HR-avdelning.

Utmaningarna har varit likartade.

”Jobb och fritid kan flyta ihop, man kan ha svårt att stänga av arbetsdagen, och det har varit svårt att skapa sig nya och bra rutiner. I en enkät vi gjorde kom det också fram skillnader i personligheter: vissa stortrivs med att inte se en enda människa på en hel arbetsvecka, andra, som kanske anses extroverta, har behov av daglig kontakt.” säger Björses.

Variation i trivseln har också synts i Yles enkäter.

”Uppgifter man gör på egen hand, rutinmässigt jobb och längre projekt som kräver koncentration går bra att sköta hemma. Kreativa processer, utvecklingsarbete och att bolla idéer fungerar däremot sämre på distans.”

Vid Svenska Yle och KSF Media har man valt att beakta önskemål om att varva mellan distans- och närjobb.

”Vi har begränsat antalet platser på redaktionen för att möjliggöra säkerhetsavstånd. Man får boka in sig på förhand i en kalender, och när platserna är slut för dagen kan inte flera komma in den dagen.” säger Valkama.

Vid HSS Media har man valt bort hybridmodellen. De anställda arbetar huvudsakligen hemifrån.

”Vår corona-styrgrupp planerade ännu för ett par veckor sedan för en stegvis återgång till kontoren i mitten av oktober. Men situationen har förändrats drastiskt i Österbotten och smittspridningen är nu på en sådan nivå, att vi beslutat att förlänga distansarbetet till årets slut.”

De anställdas behov har man tillgodosett i den takt de dykt upp. IT-avdelningarna har hjälpt med bättre uppkopplingar, kontorsstolar och dylikt har kunnat hämtas hem. Ergonomiska utmaningar har beaktats i samtliga bolag.

”Vi har också virtuell pausgymnastik och tips av fysioteraputerna för hur man kan förbättra ergonomin på hemmakontoret”, uppger Sandqvist-Forsgård.

Tiden efter corona är svår att sia om. Ingen signalerar beredskap att permanent övergå till distansarbete, däremot nog att förhålla sig flexibelt till mer sådant efter pandemin.

”Det kommer nog att kvarstå permanenta möjligheter till distansjobb, men i en sådan lösning finns många aspekter att grubbla på; rättvisa, individuella och avdelningsvisa skillnader, teknik, ergonomi, ledarskap, fackliga frågor, ersättningar, försäkringar”, säger Björses.

”Distansarbete var möjligt redan före pandemin, men nu då man sett hur bra det kan fungera kommer intresset säkert att vara större också efter att vi tagit oss igenom den här krisen. Men att permanent och uteslutande jobba på distans blir knappast aktuellt”, säger Valkama.

Jeanette Björkqvist2 2021
Arkisto

Lauri Nurmi hankki vuoden kovimman politiikan uutisen. Miksi Lännen Media halusi estää sen julkaisemisen?

Iltalehti ja Aamulehti julkaisivat vuoden 2017 mieleenpainuvimman uutisen: pääministeri Juha Sipilä oli käynyt perussuomalaisten kanssa salaisia neuvotteluja, joista valtiosihteeri oli kuljetettu pois auton takaluukkuun piilotettuna. Uutisen oli hankkinut Lännen Median toimittaja Lauri Nurmi. Kiitosten sijaan häneltä pyydettiin kirjallista selvitystä.

Median tulee varmistaa, ettei kulkutauti nitistä kansanvaltaa

Kuntavaaleissa meillä on hyvä mahdollisuus osoittaa, että toimiva media tukee kansanvaltaa ja ansaitsee tukea, kirjoittaa Journalistin päätoimittaja Maria Pettersson.

Olet jo käynyt metsällä Reenpäiden kanssa, Matti Kalliokoski

Suomen Kuvalehden päätoimittaja hoksasi vasta jälkeenpäin tulleensa pyydetyksi ehdolle eduskuntaan.

Mitä vastuullisuus on mediabisneksessä?

Onko nyt sellainen aika, että median pitäisi luopua näennäisestä objektiivisuudesta ja tunnustaa rohkeasti väriä, kysyvät Elina Yrjölä ja Annukka Oksanen.

Pikaopas kielipulmiin

Kirjoitetaanko sana yhteen vai erikseen, isolla vai pienellä? Unohtuuko pilkun paikka? Kokeneen kielenhuoltajan muistilista toimittajien tyypillisiin kielipulmiin.

Den svenska webbtidningen Realtid, tidningens chefredaktör och två reportrar har stämts för förtal i en domstol i London. Camilla Jonsson, chefredaktör, säger att det just nu pågår en skriftväxling mellan parternas advokater. Först ska frågan om ärendet ens får drivas i London avgöras. ”Om domstolen bestämmer att det blir en full förtalsprocess så blir det en kostsam affär. Ägarna och styrelsen backar oss fullt ut, men Realtid är en liten aktör, så det är klart att detta rent ekonomiskt är en utmaning”, säger Jonsson.

Uppmärksammat förtalsåtal i Sverige väcker frågor också hos oss

Juridiska metoder missbrukas för att hota och skrämma journalisterna till tystnad. Vad ska man göra om en utländsk advokatbyrå skickar ett hotfullt brev?

Kuvallinenkaan kieli ei ole mielivaltaista

Millaista tilastodataa saadaan madoilta? Tämä kysymys herää, kun numeerista tietoa kutsutaan madonluvuiksi, kirjoittaa Ville Eloranta.

Vad kom först – journalisten eller storyn?

Att rapportera om Bobi Wine var en säkerhetsrisk för journalister och det visste Bobi Wine själv också, skriver Liselott Lindström.

Turun Sanomat tietää lukijoistaan kaiken

Harri Ahola soitti kiihdytysajajalle, mutta haastateltava ei ollutkaan ihan samalla radalla.

Etäily toi koulutukseen enemmän osallistujia ja uusia teemoja

Journalistiliiton tavoitteena on palvella jäseniä tasapuolisesti, asuinpaikasta riippumatta. Tässä verkkokoulutus on osoittanut voimansa, kirjoittaa koulutuspäällikkö Nina Porra.

Sanomalehtimiesliiton aluepäiviä käsiteltiin Sanomalehtimiehen numerossa 2/1970. Jutun otsikko oli ”Purnaa, toivoo, pelkää, vaatii”.

Huolena laatu, juttuvaihto ja värikuvat

Sanomalehtimiesliiton jäsenten toiveet ja pelot vuodelta 1969 kuulostavat tutuilta.

Tyyneyden majakka myrskyjen keskellä

Professori Raimo Seppälä 27. 3. 1934 Ulvila – 24. 1. 2021 Tampere

« Takaisin
logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta