Pohjoismainen toimittaja on kriittinen

JOURNALISTI
22.8.2019

Juha Matias Lehtonen, teksti

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan toimittajat kaikkialla maailmassa ajattelevat, että journalismilla on poliittinen tehtävä. Poliittisuus ottaa kuitenkin eri muotoja eri maissa. Esimerkiksi Suomessa journalistit ajattelevat olevansa kriittisiä, kun taas Kiinassa ihanteena on yhteistyö hallinnon kanssa.

Journalism-lehdessä julkaistiin kesäkuussa tutkimus, jossa vertailtiin toimittajien normatiivisia rooleja eri puolilla maailmaa. Aineistona käytettiin Worlds of Journalism Study -kyselyn vastauksia vuosilta 2012 – 2016. Kyselyssä toimittajia oli pyydetty listaamaan journalistin kolme tärkeintä roolia. Tutkijat ryhmittelivät aineistoa sisältöanalyysin avulla ja saivat selville kiinnostavia asioita toimittajien itseymmärryksestä.

Kansainvälisesti tärkeimpiä toimittajien rooleja olivat tiedottaja, vahtikoira, kouluttaja, reportteri, tutkija ja valvoja.

Suomi, muut Pohjoismaat sekä saksankieliset maat muodostivat vastauksissa yhdenmukaisen alueen. Täällä journalistit näkivät itsensä kriittisen valvojan roolissa. Englanninkielisessä maailmassa korostui vahtikoiran rooli. Sen sijaan Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa toimittajat ajattelivat olevansa ennen muuta neuvottelijoita tai analyyttisia ohjeistajia.

Euroopan sisällä erot olivat pieniä. Isompi kuilu löytyi länsimaiden ja joidenkin Aasian ja Afrikan maiden väliltä. Monissa epädemokraattisissa maissa, kuten Kiinassa, journalistin rooliin kuului vahvasti yhteistyökumppanuus hallinnon kanssa.

Eräissä kehittyvissä Aasian ja Afrikan maissa toimittajat pitivät itseään ennen muuta kouluttajina, mikä johtunee heidän tavallista kansaa korkeammasta koulutustasostaan. Muutamassa köyhässä maassa korostui myös toimittajien rooli sosiaalisten ongelmien tunnistajina ja muutosten edistäjinä.

Kaikkialla maailmassa toimittajat ajattelivat palvelevansa yhteiskuntaa ennen muuta politiikan kautta. Aineistossa esiintyi hyvin vähän viittauksia palvelujournalistisiin tehtäviin, kuten viihdyttämiseen tai arkisen hyvinvoinnin edistämiseen.9 2019
Arkisto

Kuolema toimituksessa

Kollegan kuolema pysäyttää toimituksen ja tuo työyhteisön hoidettavaksi paljon käytännön asioita. Surun hoitamiseen ei sen sijaan ole valmista reseptiä.

Daniel Nissén, Lukas Kallenberg,  Mathilda Kull och Karolina Åsmus jobbar på Vasabladet. De unga journalisterna upplever att inhoppare och fast anställda behandlas likvärdigt. Alla är inbjudna till samma personalfester och interna fortbildningar och ingår i samma diskussionsforum. ”Man är en i gänget. Det är viktigt att man får vara med i gemenskapen för att trivas på jobbet”, säger Mathilda Kull.

Journalistförbundet ifrågasätter en praxis där många inhoppare jobbar heltid länge

Under vilka villkor jobbar inhopparna och hur mycket av jobbet görs egentligen av dem? Journalisten utredde en brokig praxis.

Naistenlehdet laajentavat naiskuvaa

”Juuri naistenlehdet ovat tehneet naisia näkyviksi ja laajentaneet naiskuvaa sekä lisänneet ylipäänsä suvaitsevaisuutta kertomalla erilaisuudesta”, kirjoittaa Iina Artima-Kyrki.

Työnantaja esittää poikkeuksellisen törkeitä muutoksia työehtosopimuksiin

Mitä tapahtuu, jos työntekijä marssii neuvottelupöytään samanlaisin esityksin kuin työnantaja? kysyy Maria Pettersson.

Politiikkaa on helpompi tehdä, kun toimittajat eivät kyttää, Veli Liikanen

Vihreät päätti lopettaa puoluelehtensä rahoittamisen toimitusta kuulematta. Puoluesihteeri Veli Liikanen ei halua avata aiheesta käymiään keskusteluja.

Moraalittomien väitteiden jyrkkä tuomitseminen ei välttämättä ole tehokasta

Jos jatkuvasti puhumme jostain radikaalina pidetystä ajatuksesta, tuolla ajatuksella on hyvät mahdollisuudet muuttua yhteiskunnan silmissä hiljalleen maltilliseksi ja mahdolliseksi, Janne Zareff pohtii kolumnissaan.

Du skall icke normalisera

Dan Lolax har svårt att acceptera tanken att det finns ämnen som journalister inte ska gå och peta i.

Työehdoista neuvotellaan salassa – miksiköhän?

Neuvottelut työn ehdoista pitävät Journalistiliiton puheenjohtajan kiireisenä. Eräs pimeä perinne mietityttää Hanne Ahoa.

Näin syntyy MTV:n meteorologin sääennuste

Forecan ja MTV:n meteorologi Miina Manninen tietää viikonlopun sään ennen kuin muu Suomi herää.

Olen Retail Manager, sanoi haastateltava

Yhä suurempi osuus yritysväestä tuntuu uskovan, että englanti parantaa menestyksen mahdollisuuksia kotimaassakin, Ville Eloranta kirjoittaa.

”Ilmastonmuutos trendaa nyt kaikkialla, ja ihan syystä. Mutta järjestöt ja brändit käyttävät ilmastoahdistusta keppihevosena omalle asialleen. Joskus on vaikea erottaa, mikä on aiheellista ja mikä ei”, Maria Veitola sanoo.

Maria Veitola kysyy tyhmiä ja se kannattaa

”Se ei aina ole helppoa, mutta usein toimittajan kannattaisi tekeytyä vähän hölmöksi. Katselijat ja kuuntelijat kiittävät, kun tulee parempi ohjelma”, toimittaja Maria Veitola sanoo.

Moni maalittamiseen soveltuva rikosnimike on asianomistajarikos. Yksittäisen virkamiehen kynnys rikosilmoituksen tekemiseen voi olla korkea. Muiden muassa poliisi, syyttäjät, tuomarit ja käräjäoikeuksien laamannit toivovat asiaan pikaista muutosta.

Maalittaminen halutaan kriminalisoida, mutta asia etenee hitaasti

Päättäjät puhuvat julkisuudessa asian kiireellisyydestä, mutta oikeusministeriössä mitään hanketta ei ole käynnissä.

Tapahtumien ”sivutuotteena” syntyy yhteisöllisyyttä

”Jo Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen ja Aikakauslehdentoimittajien yhdistyksen yhdistymistä suunniteltaessa tavoitteeksi otettiin hyvät jäsentilaisuudet”, kirjoittaa toiminnanjohtaja Kaija Plit.

Tinkimätön toimittaja ja aktiivinen osallistuja

Kuolleita: Toimittaja Tuula Helariutta 24. 4. 1949 Punkalaidun – 10. 9. 2019 Huittinen

”Journalistin tehtävä on kysyä miksi”

Kuolleita: Toimittaja Martti ”Maxi” Kaukonen 15. 9. 1947 Rovaniemi – 12. 10. 2019 Kuopio

« Takaisin
logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta