Liitto tutkii loma-asunnon hankintaa Keski-Euroopasta

Journalistiliitto selvittää mahdollisuuksia hankkia loma-asunto Keski-Euroopasta. Liiton hallitus päätti kokouksessaan 25. elokuuta teettää asiasta selvityksen.

Liiton toimiston tehtäväksi annetussa selvityksessä on määrä tarkastella, voitaisiinko huoneisto jossakin eurooppalaisessa kaupungissa liittää osaksi liiton jäsenten vapaa-ajan palveluiden kokonaisuutta.

Selvityksen kohteena ovat kustannukset ja niiden kattaminen sekä käytännön järjestelyt ja sopivien tilojen tarjonta.

Hallitus päätti myös, että Inarin Saariselällä sijaitseva lomakiinteistö säilytetään ja siihen kuuluvan Tunturimajan asuintilat kunnostetaan nykyajan tarpeita vastaaviksi. Myös majan yleisissä tiloissa tehdään tarvittavia päivitysremontteja.

Töillä on tarkoitus lisätä majan houkuttelevuutta ja käyttöastetta. Saariselälle ja muihin Lapin matkailukohteisiin on viime aikoina kohdistunut kasvavaa yleistä kiinnostusta.

Esillä oli myös vaihtoehto Saariselän kiinteistön pilkkomisesta ja osittaisesta myynnistä sekä koko kiinteistöstä luopuminen. Päätös asiasta syntyi äänin 8–3.

Vierumäellä sijaitseviin lomahuoneistoihin hallitus päätti teettää pinta- ja kylpyhuoneremontit.

8.9.2017
Facebook

Markku Lappalainen, teksti

« Takaisin
logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta