Myntti blir synlig chefredaktör

Kenneth Myntti har gjort sig känd som en av HSS Medias aktivaste skribenter i minoritetsfrågor och samhällsutveckling. Nu tar han över som chefredaktör på Österbottens Tidning.

”Jag tror på en publicistiskt aktiv chefredaktör som visar vägen för redaktionen. Som ny chefredaktör måste jag först se över organisationen och eventuellt göra förändringar, men när dammet lagt sig kommer jag att fortsätta skriva”, säger Myntti.

Efter endast ett drygt år som chefredaktör valde hans företrädare Sonja Finholm att trappa ner och arbeta med andra uppgifter inom redaktionen. Myntti tvekade inte över att ta sig an uppdraget som chefredaktör.

”Jag tar över en förhållandevis bra dagstidning, med tanke på vilka resursnedskärningar vi varit utsatta för. Många andra finlandssvenska tidningar har det svårare också på grund av att de är minoritetstidningar. ÖT är majoritetstidning åtminstone i ett av våra kärnområden och det ger oss en viss styrka”, säger Myntti.

22.9.2016

Johan Svenlin, text

« Takaisin
logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta