Takaisin

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton toinen ylimääräinen yleiskokous pidetään keskiviikkona 26.10. kello 17 Koskenrannan kokoussalissa, Katariina Saksilaisen katu 9, 00560 Helsinki. Jäsenkorttien tarkistus aloitetaan kokouspaikalla kello 16.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 37 §:n mukaan yhdistyksen purkaminen § 1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. SAL:n sääntöjen mukainen ensimmäinen purkamiskokous on pidetty 21.9.2016. § 2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä. Lisätietoja: SAL:n kotisivut www.sal-info.org ja asiamies Kaija Plit, kaijap@live.fi, puh. 050 439 4538.
logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta